Μεταφορά βιβλιοθήκης

Αγαπητοί φίλοι της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ζωγράφου.

Λόγω των διαδικασιών μεταστέγασης της Βιβλιοθήκης σε άλλο χώρο, αναστέλλεται προσωρινά η διαδικασία δανεισμού. Παρακαλούμε όπως επιστρέψετε το υλικό που έχετε δανειστεί.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 7704605

Published on 21/11/2019 00:00

Latest acquisitions

Loading...

Published on 09/10/2016 00:00

Follow us on twitter

 Follow us on twitter! 
Published on 09/10/2016 00:00
Log in to your account:
Koha by