Αναστολή λειτουργίας βιβλιοθήκης

Σύμφωνα με τα μέτρα πρόληψης της πολιτείας και την έκδοση ΦΕΚ 4829 τ.Β / 2/11/2020 σχετικά με τα "Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορονοϊού COVID-19" σας ενημερώνουμε ότι η Δημοτική Βιβλιοθήκη αναστέλλει τη λειτουργία της από τις 5/11/2020.

Όλο το δανειζόμενο υλικό θεωρείται ανανεωμένο μέχρι την ημερομηνία επαναλειτουργίας της βιβλιοθήκης.

Ανάλογα με τις εξελίξεις θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.

Published on 05/11/2020 00:00

Latest acquisitions

Loading...

Published on 09/10/2016 00:00

Follow us on twitter

 Follow us on twitter! 
Published on 09/10/2016 00:00
Log in to your account: