ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

  1. Βιβλία δανείζονται μόνο στους εγγεγραμμένους αναγνώστες που φέρουν κάρτα-μέλους. Για την έκδοση της κάρτας μέλους είναι απαραίτητη η προσκόμιση στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος μαζί με κάποιο λογαριασμό ΔΕΚΟ (πχ ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ). Η κάρτα δανεισμού χορηγείται κατά την εγγραφή του νέου μέλους και οι αναγνώστες οφείλουν να την φέρουν μαζί τους κάθε φορά που επισκέπτονται την Βιβλιοθήκη.
  2. Για τους ανήλικους αναγνώστες υπεύθυνοι για την έκδοση κάρτας μέλους είναι οι γονείς και κηδεμόνες τους εφόσον οι ίδιοι δεν φέρουν κάποιο έγγραφο ταυτοποίησης. Οι γονείς και οι κηδεμόνες είναι επίσης υπεύθυνοι για την παρουσία των ανηλίκων στον χώρο της βιβλιοθήκης καθώς και για το υλικό το οποίο δανείζονται.
  3. Κάθε μέλος έχει την δυνατότητα σε διάστημα ενός 15ημέρου να δανειστεί έως 3 βιβλία ή περιοδικά , τα οποία οφείλει να επιστρέψει εντός 15 ημερών από την ημέρα δανεισμού τους. Τα βιβλία επιστρέφονται από τον δανειζόμενο και παραδίδονται στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης κατά την ορισθείσα ημέρα λήξης του δανεισμού, δηλαδή την 15η μέρα από την ημερομηνία παραλαβής τους.
  4. Μετά το πέρας του 15ημέρου δανεισμού κάθε αναγνώστης οφείλει να ειδοποιεί με κάθε πρόσφορο τρόπο το προσωπικό της Βιβλιοθήκης ώστε να του χορηγηθεί άδεια επέκτασης του δανεισμού. Υπάρχει η δυνατότητα να εγκριθεί η ανανέωση υπό την προϋπόθεση ότι για το συγκεκριμένο βιβλίο ή περιοδικό δεν έχει εκδηλωθεί μεγάλη ζήτηση ή δεν έχει γίνει κράτηση του από άλλο αναγνώστη.
  5. Αναγνώστης που καθυστερεί να επιστρέψει βιβλίο που έχει δανειστεί, στερείται το δικαίωμα δανεισμού σύμφωνα με τους περιορισμούς του προγράμματος.
  6. Ο δανειζόμενος φέρει ακέραια την ευθύνη για το βιβλίο ή περιοδικό που δανείστηκε και οφείλει να το επιστρέψει στην κατάσταση που το παρέλαβε. Τυχόν φθορά-καταστροφή ή απώλειά του βαρύνει τον ίδιο και οφείλει να το αντικαταστήσει ή να καταβάλει εύλογη αποζημίωση. Για τις περιπτώσεις που οι ως άνω φθορές προκληθούν από ανήλικο αναγνώστη υπεύθυνοι είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες τους.
  7. Βιβλία πληροφοριακού χαρακτήρα (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, άτλαντες κλπ), προορίζονται μόνο για επιτόπια ανάγνωση και δεν υπάρχει δυνατότητα δανεισμού τους εκτός της Βιβλιοθήκης.
  8. Οι αναγνώστες οφείλουν να τηρούν κόσμια συμπεριφορά εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης και να μην διαταράσσουν, ιδίως με θορύβους, την ομαλή λειτουργία του αναγνωστηρίου, άλλως, το προσωπικό μπορεί να τους αποβάλλει από τον χώρο.
  9. Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είναι στην διάθεση των αναγνωστών για κάθε σχετική πληροφορία και καθοδήγηση κατά τις ώρες λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Log in to your account: